Titreşimli çapak alma uygulaması ilk bakışta niş bir pazar olarak görünse de, seri üretimli metal, plastik ve hatta (bazı durumlarda) ahşap maddelerin büyük bir kısmı çapak alma uygulaması gerektirmektedir. Bu makinalar uluslar arası çapta imalatçı topluluklar için standart bir çözümdür.

Artık laser kesim, su püskürtmeli kesim ve CNC öğütme işlemlerine yakın titreşimli çapak alma makinaları bulmak oldukça yaygın hale gelmiştir. 


Sivri köşeli laser kesimli, su püskürtmeli kesimli ve CNC’de öğütülmüş malzeme yüklerini alıp, bunları uygun bir fiyatta (örneğin yük başına 1£ ve 2£) temiz, parlak ve çapaksız bir hale getirmenin yararları saymakla bitmez. Titreşimli çapak alma makinaları nadir olarak bozulur ve tek tip sonuçları defalarca elde etmek çok kolaydır. Açılmamış üzere mühürlenmiş yatakları ile tamamlanmış olarak gelen en yeni makinalar ve yüksek gerilimli ürünler bu makinaların düşük derecede bakım gerektirdiklerini ortaya koymuştur.

Metal baskılamalar ve döküm uygulamalarında kullanılan geleneksel çapak alma yöntemlerinin yanı sıra, PDJ vibro serisinden çıkan son sarf malzemeleri artık yüzeyleri 0.2 ra’dan 0.3 ra’ya çıkarabilmektedir.
Yukarıda belirtildiği gibi, medikal, motorlu sporlar ve uzay sanayilerinin on yıllar boyunca titreşimli çapak alma uygulamasına bağlı olmalarının nedeni ortadadır.

NASIL ÇALIŞIR?

Titreşimli çapak alma makinası genellikle koruyucu bir kauçuk ya da poliüretan ile kaplı bir proses haznesinden oluşur. Bu hazne tellerin ve bir zeminin üzerine montelidir. Proses haznesi en sık hali ile motorun döşeli olduğu merkez bir levhaya sahip olup, yuvarlaktır.
Motor 90 derece aralığındaki üst ve alt ağırlık segmentleri ile donanımlıdır. Motor normalde 1500 rpm’de çalışırken, proses haznesi titrer. 

Yuvarlak çanaklı çapak alma makinaları

Titreşim, proses haznesindeki medyanın (aşındırıcı/parlatıcı talaşlar) toroidal bir şekilde (burgu halinde) hareket etmesine neden olur. Bu hareket araçların, bileşenlerin yüzeylerini etkilemelerini sağlar. Doğru araç, su seviyesi, kimyasal katkı ve zaman verildiğinde, bu proses hafif çapak almadan, köşe kırmaya, germe, perdahlama ve hassas perdahlamadan, kabuk alma, yağ alma ve paslanma önlemeye kadar bir çok sonucun elde edilmesini sağlar.

Yuvarlak çanaklı çapak alma makinaları ilk olarak 40 yıl önce piyasaya sürülmüş olup; günümüzde satışların büyük bir kısmını oluşturmaktadır. Çünkü tasarım kısmi hasarların önlenebileceğini ve kapak ile ızgaranın, maddeyi talaş/medyadan ayırmak için çalıştırılabileceğini garanti etmektedir. 

Titreşim oluklu çapak alma
Şekilleri nedeniyle titreşimli oluklar türbin kanatları, perde kornişleri, silindir bloklar gibi daha büyük malzemelerin daha uzun süre işlenmesi için ideal çözüm olmayı sürdürmektedir. Büyük malzemelerin kırılan yapılara sahip olması durumunda, bölücü levhalar malzemenin bir kısmının hasar görme riskini tamamen ortadan kaldıran ayrı hazneler sağlayan kompartımanlar oluşturabilir.

(Oluklardan otomatik boşaltma genel olarak mümkün değildir; ayrıca malzemelerin haznenin uçlarına gitme eğilimi göstererek çarpmaya neden olabileceği unutulmamalıdır.)

Pratik titreşimli çapak alma makinaları

Titreşimli çapak alma makinaları projelerinizde size gerçekten bir ortak gibi yardımcı olarak, işi tamamen çok daha kolay hale getirir. Peki bu makinalar size günlük hayatınızda nasıl yardımcı olabilir? Bu makinalar hareketi yakalayarak, bunu kullanılabilen enerjiye dönüştürmede oldukça başarılıdırlar. Modern tasarımlar çok karmaşık olmakla birlikte, aslında sadece aşağı yukarı 3 temel unsurun birleşimidirler: dingilli tekerlek, kol ve eğimli bir yüzey.

Dingilli bir tekerlek aslında bir kolon üzerinde yani dingilde dönen bir tekerlek olup, malzemeleri hareket ettirmek ya da çevirmek için kullanılır. Kol, dayanak olarak bilinen bir noktada hareket eden dik bir parçadır. Eğimli yüzey bir maddeyi hareket ettirmesi için gerekli olan gücü, gücün hareket ettirmesi gereken uzaklığı arttırmak yoluyla düşürür. Kama, bir çift eğimli yüzeyden oluşup; tek bir eğimli yüzey gibi statik kalmayarak hareket eder. İki eğimli yüzey bir araya geldiğinde, genellikle maddeleri kırma, kesme, tutma ve ayırmak için kullanılan sivri bir köşe meydana getirir. Şekli üçgendir. Dar bir ucu olan uzun bir kama ile karşılaştırıldığında, geniş bir uca sahip olan kısa bir kamaya daha fazla güç uygulanmalıdır. Bir çatal, bıçak, yelpaze, hatta dişlerimiz bile kamaya birer örnektir.

Bir işlemi çok daha iyi veya kolay bir şekilde yürütmek ya da kendi kas enerjimizi daha az tüketmek her zaman insanlığın bir hedefi olmuştur. Büyük ihtimalle tarihin başından itibaren er geç bir işi bitirmesi gereken her insan bu işi çok daha iyi, hızlı ve basit bir şekilde tamamlamanın yollarını aramıştır. Birçok kişi, zor yerine, fiziksel bir işi daha kolay bir şekilde sonlandırmayı ister. Nitekim, insan atalarımızdan birine ‘eli işe yatkın’, ‘ehli’ anlamına gelen Homo habilis adı verilmiştir. Atalarımızdan birine bu ismin verilmesinin tek nedeni, bir aletin çalışma mantığını anlayacak kadar gelişmiş beyinlere ve bir aleti icat etmede ve kullanmada etkili olan parmaklara ve yumruklara sahip olmalarıdır.

Bu nedenle, ilk basit cihaz büyük ihtimalle atamızın ağır bir nesneyi taşımak için kullandığı sert bir sopa (kol) veya bir hayvan derisini veya buna benzer bir şeyi etkili şekilde yüzmek için kullanılan keskin bir taştı (kama). Diğer eski örnekler tekerlek ve dingilin eski bir biçimi olan hareketli bir kütük ve eğimli bir yokuş yani doğal eğimli yüzeydir. Tüm eski kültürlerde insanların ihtiyaçlarını karşılamak ve çevrelerini değiştirmek için basit makinalar kullandıklarına dair kanıtlar vardır. 

Titreşimli çapak almak makinaları tamamen biz insanlara yardımcı olur. Kısaca söylemek gerekirse, bütün makinalar işi daha kolay bir hale getirir. Bu yüzden makinaları anlamak için, öncelikle işin ne olduğunu en ince noktasına kadar bilmelisiniz, en azından bilimsel açıdan bu böyledir. Belki işi, çöpleri dışarı çıkarmak, yaprakları tırmıklamak veya odanızı temizlemek olarak görüyor olabilirisiniz. Bunların hepsi bir iş çeşididir. Fakat bilim adamlarının daha bilimsel bir açıklaması vardır. Onlar için iş, fiziksel bir objeyi bir mesafe boyunca hareket ettirmek için bir güçten yararlanmaktır. Bunun için de matematiksel formül şudur: W = F x D. Yani iş, güç çarpı mesafeye eşittir.


Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile