Taşınabilir bilgisayar pazarındaki gelişmeler ekonomik krizin etkisiyle hastaruhlu bir şekilde gelişmeye başladı. Kriz nedenil ile temel ihtiyaçları dışındaki ürünlere harcamanın azalması özellikle teknoloji sektörünü etkiledi.

 

Amazon.com da rastladığım  bir ürün ilanı, hafıza kartlarında olduğu gibi, USB adaptör kullanarak, SIM kartların içindeki kayıtlı telefon ve mesaj bilgilerine ulaşmanın mümkün olduğunu iddia ediyor.

Klimalarla ilgili en büyük sorun serinliği tek bir yöne ve geniş alanı kapsayacak şekilde üflemeleridir. Oysa ki herkesin vücut ısısı ve sıcakla soğuğu hissedişi farklıdır. Bu yüzden klima açıkken bir kısmı serinler bir kısmı da soğuktan şikayet eder.