Sıcağa dayanıklı krom çelikleri, % 12 kromlu çelikler tipindedir. Bunlar hem yalnızca X 20 Cr 13 çeliğinde olduğu gibi kromla alaşımlanırlar ve hem de ilave alaşım elemanlanyla % 12 kromlu çeliklerin geliştirilmiş çeşidi tarzmda olabilirler. Bunlar daha çok kimya, kağıt ve petrol endüstrisinde kullanılırlar. Ancak, enerji santrallannda türbin rotoru, kanadı ve gövdesinin yapımında da (Tablo 141) kullanılmaları mümkündür. Yüksek güçlü buhar üreticilerinde de, aşın ısıtma boruları ve buhar donanımında, ilave elementle geliştirilmiş % 12 kromlu çelikler kullanılır.

Kullanılacak aletlerin denenmesi amacı ile bir eğe kullanılabilir; bu eğe çizmeden aletlerin malzemesi üzerinde kaymalıdır. Kuyumculukta kullanılan alaşımları azalan setlik derecelerine göre şöyle sıralanabilir.

Metal malzemelerde de yorulma hâdisesi kaçınılmazdır. Ancak metal malzemelerde meydana gelen yorulma tam geri dönüşlü değildir. Yorulmaya başlamış bir metali, gerekli tedbir alınmaksızın, ne kadar süre çalışmadan bekletirseniz bekletiniz (dinlendiriniz), çok az miktarda kendini toplama hâli hariç tekrar çalışmaya başladığı andan itibaren yorulma kaldığı yerden devam edecektir.