Bu çalışmada; kalıpçılık sektöründe oldukça geniş bir uygulama alanı bulan küresel takımlarda efektif kesme hızı, bir başka ifadeyle gerçek kesme hızı(True Cutting Speed- TCS) konusu ele alınmıştır. Bu konuya bağlı olarak frezeleme esnasında işleme yönünün, ölçü ve yüzey hassasiyeti üzerine etkileri incelenmiş ve bir sonuca varılmıştır. Efektif kesme hızını etkileyen en önemli faktör olan “True Cutting Diameter-TCD” parametresinin açıklanmasında görsel unsurlar kullanılmış ve bu işlemler CATIA-V5 yazılımı kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

Bu makale, ekstrüzyon prosesinde en iyi verimi elde etmek için alüminyum biletlin üretimi sırasında dikkat edilmesi gereken konuları açıklamaktadır.

Giriş :

Billet yani yuvarlak ingot üreticisi ile yuvarlak ingotu ekstrüzyon yapan imalatçı arasında billetin kalitesine bakış açısından farklılıklar yaşanmaktadır. Bu durum pek çok billet dökümhanesinde yaşanmaktadır. Billet kalitesindeki farklılıklar genel olarak döküm (air-casting) prosesi sırasında akıntılar, yatay çizgiler, yüzey pürüzlülüğü şeklinde ortaya çıkmaktadır. Yaşanan problemlerin çözümünden elde edilen tecrübelerin ışığında ekstrüzyon prosesinde en iyi verimi elde etmek için çalışılmaktadır. Billet döküm üreticisi, ekstrüzyon imalatçısından şikayet aldığı zaman metal kalitesinde yada döküm ekipmanında yada döküm prosesinin parametrelerinde yada homojenizasyon işleminde bir sorun olduğunu anlamaktadır. Bu durumda billet döküm üreticisi kalitesini geliştirmek için çalışmaktadır.

ÖZET

Fikstür günümüzde kalıpçılık sektöründe oldukça yaygın kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle sac metal kalıpçılığında form ve bükme kalıplarının ayrılmaz bir parçası olmuştur. Bu kalıpların alıştırılmasında kolaylık sağlamaktadır. Aynı zamanda büyük ve karışık geometrili sac parçaların kolaylık punta kaynağı yapılabilmesini sağlamaktadır.

Termoplastik malzemelerden, içi boş objeler üretmek için kullanılan yönteme enjeksiyon şişirme kalıpçılığı denir.

Bu işlem sistem itibariyle 3 aşamadan oluşmaktadır:

1)İnjection(enjeksiyon), bu kısımda preform(ön şekillendirme) kalıpları vasıtası ile şişrmeye hazırlama evresidir. Şişirme kalıbına uyacak şekilde malzeme şekillenir.

1. GİRİŞ

Strateji; rekabete dayanan ekonomik bir ortamda yeniliği, ilerlemeyi ve işletmenin devamlı olarak çevreye uyumunu veya çevre ile karşılıklı uyum içinde olmasını sağlayarak meydana gelen değişiklikleri kontrol altına alan yönetsel bir araçtır (1). Bir başka yazara göre genel anlamıyla strateji örgütün temel amaçlarını, politikalarını ve faaliyet aşamalarını birbirleriyle ilişkili bir biçimde bütünleştiren bir model ya da plandır. İyi oluşturulmuş bir strateji, işletmenin kaynaklarının, sahip olduğu becerilere ve yeterliliklere dayalı olarak ve çevrede beklenen değişmelere göre dağıtımına yardımcı olur (2).

ÖZET

Mikro enjeksiyon kalıpları, geleneksel kalıplama yöntemleri ile üretilmesi zor olan veya üretilemeyen parçaların seri üretimi için yapılan kalıplardır.

Mikro enjeksiyon kalıpları ile üretilen parçalar tıp sektörü, bilgisayar ve elektronik sektörü gibi çok küçük parçaların kullanıldığı sektörlerde kullanılmaktadır.