ENDÜSTRİYEL OTOMASYON KAVRAMI

Otomatik üretim modern sanayinin temeli ve teknik ilerlemenin genel eğilimi olmaktadır. Bu da yeni fabrikasyon süreçleri, otomasyon olanaklarının daha geniş uygulanışı, otomatik işlem görücülerin ve sanayi robotlarının, çeşitli tipte yükleme gereçleri, yükleme gereçleri, transfer tezgahları ve otomatik kontrol sistemlerinin kullanımı demektir. Tüm bunlar için sürekli yeni uzmanlar istemi doğmaktadır.

6 Sigma operasyonel mükemmellik yaklaşımıyla koşulsuz müşteri tatminine yönelik başarı anahtarı olarak tanımlanabilir.Bu yöntemde, bir firmanın ürün ve hizmetlerdeki performansı sigma düzeyi ile ölçülür. İş süreçlerinde sapma yaratan nedenleri tespit edip zararsız hale getirdikçe, sigma düzeyi sürekli artacaktır. Bu da iş ve üretim süreçlerinde hataların azalacağı anlamına gelmektedir. Altı Sigma’da hedef, değişkenliği ve sapmayı sıfıra yaklaştıracak, beklentileri mükemmel şekilde karşılayacak ürün ve süreçlere ulaşmaktır.

1. NC (NUMERİCAL CONTROL)

Sayısal kontrol (NC –Numerical Control), takım tezgahlarının sayı harf vb. sembollerden meydana gelen ve belirli bir mantığa göre kodlanmış komutlar yardımıyla işletilmesidir.Komutlar ilgili takım tezgahına veri blokları şeklinde yüklenir. Her veri bloku tezgahın anlayabileceği bir dizi komuttan meydana gelir.

Malzeme mühendisliği var olan malzemelerin mikroyapı özellik ilişkisini kullanarak, önceden belirlenen özellikleri elde etmek üzere malzeme yapısının tasarımını ve üretim aşamalarını kapsar. Yüzey Mühendisliği, istenen özellikleri elde etmek ve mevcut ürünün de işlevliğini geliştirmek için, bir malzeme ya da elemanın yüzey özeliklerini, metalürjik, mekanik, kimyasal olarak ya da bir kaplama ilavesi sağlayarak iyileştirmedir.

"Gazlı yaylar güvenilirliği test edilmiş ve kullanım kolaylığı sunmaktadır.Güvenli yükleme ve kolay kaldırma işlemlerini rahatça yapabilmektedir.Spiral yaylara göre hız kontrolü ve darbe sönümlüğü etkisi ile bağlantı elemanlarına kontrollü baskı gelmesi, kolay montaj, kompakt ölçüler, yükleme eğrisinde çok az değişim göstermesi ve geniş kullanım sahasının olması, tercih edilmesine neden olmaktadır.